Doanh nghiệp mới cập nhật tại Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
 • Công Ty TNHH Intimex Thanh Hóa

  Ngày cấp: 18/08/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

 • Công Ty TNHH Nguyễn Văn Kim

  Ngày cấp: 23/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

 • Công Ty TNHH Lê Tiến Hưng

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Lê Thị Cần

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Cao Xuân Thành

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Nguyễn Hùng Hảo

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

 • Công Ty TNHH Cao Thị Bình

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Nguyễn Thị Minh

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty TNHH Hà Văn Tùng

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

 • Công Ty TNHH Nguyễn Thị Hằng Th

  Ngày cấp: 22/07/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 • Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Hoàng Xuân

  Ngày cấp: 23/06/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuân Hà

  Ngày cấp: 17/05/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

 • Công Ty TNHH Tm - Dv - Đt Chấn Hưng

  Ngày cấp: 12/05/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

 • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Cung Cấp Nước Sạch Đại Dương Xanh

  Ngày cấp: 27/04/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước

 • Công Ty TNHH Đá Quý Vàng Bạc Tuấn Kiệt

  Ngày cấp: 29/03/2021
  Phường Trường Sơn - Thành Phố Sầm Sơn - Thanh Hoá
  Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại