Doanh nghiệp mới cập nhật tại Khu Công Nghiệp Long Giang - Huyện Tân Phước - Tiền Giang
 • CTY TNHH Công Nghiệp Chính Xác JL

  Ngày cấp: 30/12/2014
  Khu Công Nghiệp Long Giang - Huyện Tân Phước - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

 • Công Ty TNHH Giày Wan Bang Việt Nam

  Ngày cấp: 09/12/2014
  Khu Công Nghiệp Long Giang - Huyện Tân Phước - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Sản xuất giày dép

 • Công Ty TNHH Nhựa Kaida Việt Nam

  Ngày cấp: 07/11/2014
  Khu Công Nghiệp Long Giang - Huyện Tân Phước - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

 • CTY TNHH Bao Bì YONGFENG Việt Nam

  Ngày cấp: 03/11/2014
  Khu Công Nghiệp Long Giang - Huyện Tân Phước - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

 • CôNG TY TNHH EBISUYA VIệT NAM

  Ngày cấp: 21/03/2013
  Khu Công Nghiệp Long Giang - Huyện Tân Phước - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

 • Công Ty TNHH Dầu ăn Honoroad Vn

  Ngày cấp: 20/04/2010
  Khu Công Nghiệp Long Giang - Huyện Tân Phước - Tiền Giang
  Ngành nghề chính: Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật