Doanh nghiệp mới cập nhật tại Khu Công Nghiệp Tân Tạo - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
 • Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Sơn Minh Tường

  Ngày cấp: 14/02/2003
  Khu Công Nghiệp Tân Tạo - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

 • Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Hiệp Thuận

  Ngày cấp: 04/04/2002
  Khu Công Nghiệp Tân Tạo - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

 • Cty TNHH Lexor Việt Nam

  Ngày cấp: 13/03/2001
  Khu Công Nghiệp Tân Tạo - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

 • Cty TNHH Tiếp Thị Truyền Tiêu TOP

  Ngày cấp: 16/11/2000
  Khu Công Nghiệp Tân Tạo - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

 • Cty TNHH Tân Việt Âu

  Ngày cấp: 24/03/1999
  Khu Công Nghiệp Tân Tạo - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác