Doanh nghiệp mới cập nhật tại Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh