Doanh nghiệp mới cập nhật tại Phường Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  • Cty TNHH Tôn Thép A.K

    Ngày cấp: 03/06/2003
    Phường Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
    Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng