Doanh nghiệp mới cập nhật tại Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
 • Cty TNHH May Và Thương Mại Minh Ngọc

  Ngày cấp: 15/10/2005
  Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

 • Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Tấn Phi

  Ngày cấp: 05/12/2003
  Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất linh kiện điện tử

 • Cty TNHH Hojin

  Ngày cấp: 05/11/2003
  Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất giày dép

 • Cty TNHH Thiên Nam Long

  Ngày cấp: 06/01/2003
  Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

 • Cty TNHH Spring King Industrial

  Ngày cấp: 20/03/2002
  Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

 • Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thanh Hùng

  Ngày cấp: 12/03/2002
  Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

 • Cty TNHH Thương Mại Huy Lợi

  Ngày cấp: 26/09/2001
  Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Cty Cổ Phần Huy Lực

  Ngày cấp: 14/08/2001
  Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Xí Nghiệp Xây Lắp Số 1

  Ngày cấp: 27/07/2001
  Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

 • Cty TNHH Đồ Gỗ Casavill (VN)

  Ngày cấp: 11/06/2001
  Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

 • Cty TNHH Ta Chanh Đa

  Ngày cấp: 11/05/2001
  Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

 • Cty TNHH Hung Li

  Ngày cấp: 11/04/2001
  Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác

 • Cty TNHH Sản Xuất Kim Tuyền

  Ngày cấp: 11/04/2001
  Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

 • Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Việt Cường

  Ngày cấp: 13/03/2001
  Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

 • Cty TNHH Hoàng Phong

  Ngày cấp: 13/03/2001
  Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh