Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Ys

  Ngày cấp: 20/07/2021
  Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý

 • Công Ty TNHH Vip Shipping (việt Nam)

  Ngày cấp: 06/07/2021
  Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

 • Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Brussel

  Ngày cấp: 02/07/2021
  Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 • Công Ty TNHH Sx - Tm - Dv Nhật Khánh

  Ngày cấp: 01/07/2021
  Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

 • Công Ty TNHH Thương Mại Danh Vũ An Nhựt Thành

  Ngày cấp: 30/06/2021
  Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

 • Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Đức Anh

  Ngày cấp: 29/06/2021
  Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

 • Công Ty TNHH Hp Box

  Ngày cấp: 28/06/2021
  Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

 • Công Ty TNHH Mtv Tm Nhật Hoàng

  Ngày cấp: 21/06/2021
  Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

 • Công Ty TNHH Cadeau

  Ngày cấp: 18/06/2021
  Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 • Công Ty TNHH Xăng Dầu 550

  Ngày cấp: 17/06/2021
  Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Bến Xưa

  Ngày cấp: 17/06/2021
  Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

 • Công Ty TNHH Xd-tm-dv An Tín-tw

  Ngày cấp: 14/06/2021
  Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

 • Công Ty TNHH Jolie Ville

  Ngày cấp: 14/06/2021
  Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý

 • Công Ty TNHH Xây Dựng Miền Nam Pro

  Ngày cấp: 11/06/2021
  Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

 • Công Ty TNHH Thương Mại Nội Thất Lê Chỉnh

  Ngày cấp: 10/06/2021
  Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh