Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Phạm Văn Hai - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh