Doanh nghiệp mới cập nhật tại Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
 • Văn Phòng Đại Diện Công Ty At & Besquip (Asia Pacific) Pte. Ltd Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Ngày cấp: 25/12/2014
  Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

 • Cty TNHH Vina Foods Kyoei (NTNN)

  Ngày cấp: 10/04/2012
  Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác

 • Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Diana Unicharm - Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc

  Ngày cấp: 05/04/2006
  Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

 • Cty TNHH Javi

  Ngày cấp: 22/11/2005
  Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

 • Cty TNHH Ventron Technologies (VN)

  Ngày cấp: 26/10/2005
  Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất thiết bị điện

 • Cty TNHH Vina Foods Kyoei (NTNN)

  Ngày cấp: 05/05/2005
  Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

 • Cty TNHH Chin Nan

  Ngày cấp: 03/01/2005
  Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

 • Công Ty TNHH Vina Foods Kyoei

  Ngày cấp: 22/09/2004
  Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác

 • Cty TNHH LT

  Ngày cấp: 23/06/2004
  Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

 • Cty TNHH Hup Seng

  Ngày cấp: 09/07/2003
  Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu

 • Chi Nhánh Cty TNHH Cơ Khí Chen Hone Việt Nam

  Ngày cấp: 28/05/2003
  Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất máy chuyên dụng

 • Cty TNHH He Chang

  Ngày cấp: 23/10/2002
  Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất sợi

 • Cty TNHH Wonder Cap VN

  Ngày cấp: 29/03/2001
  Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

 • Công Ty TNHH Hsian Tai

  Ngày cấp: 07/11/2000
  Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất thiết bị điện khác

 • Cty TNHH Hyozaemon Sài Gòn

  Ngày cấp: 29/08/2000
  Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện