Doanh nghiệp mới cập nhật tại Phường 07 - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  • Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ I.C.K

    Ngày cấp: 28/11/2003
    Phường 07 - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
    Ngành nghề chính: Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)