Doanh nghiệp mới cập nhật tại Phường 13 - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  • Trạm Kinh Doanh Thực Phẩm

    Ngày cấp: 24/02/1999
    Phường 13 - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
    Ngành nghề chính: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt