Doanh nghiệp mới cập nhật tại Phường BHH A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
 • Ngô Công Tiến

  Ngày cấp: 15/11/2008
  Phường BHH A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

 • Phan ái Linh

  Ngày cấp: 03/11/2008
  Phường BHH A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê