Doanh nghiệp mới cập nhật tại Phường BTĐ A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
 • Thái Thị Kim Thủy

  Ngày cấp: 19/04/2011
  Phường BTĐ A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

 • Võ Thị Bích Nghi

  Ngày cấp: 25/09/2008
  Phường BTĐ A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 • Trương ái Lan

  Ngày cấp: 20/08/2008
  Phường BTĐ A - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê