Doanh nghiệp mới cập nhật tại Phường BTĐông B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  • Cty TNHH Thương Mại Quốc Tế Đa Bảo

    Ngày cấp: 17/09/2007
    Phường BTĐông B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
    Ngành nghề chính: Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)