Doanh nghiệp mới cập nhật tại Xã Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
  • Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ B.N.T

    Ngày cấp: 31/03/2003
    Xã Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh
    Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu